1-Hoorn

Index

Ik ben in 2007 met het Eenhoornproject van de Gemeente Hoorn bezig geweest. In het kader van 650 jaar bestaan van Hoorn heeft men 35 eenhoorns van polyester laten beschilderen door beeldend kunstenaars. De hele zomer zijn ze geëxposeerd in de stad Hoorn en in september zijn ze geveild. De opbrengst (256.500 euro) is bestemd voor de bouw van een ziekenhuis in Ghana en aan hulp aan kansarme studenten.

Ik heb, nadat ik 'n aantal ontwerpen heb gemaakt, gekozen voor 'In de wolken'. Ik vind dat het dier met deze natuurlijke schildering het meest zijn eigen vorm en beweging bewaart. Ook de magie van de eenhoorn blijft intact.


Mijn Eenhoorn


Opening en Wandeling


Veiling


Index